english

Modüler Yapı

Modüler yapısı sayesinde, yeni modüller ve fonksiyonlar kolaylıkla eklenebilir ve çıkarılabilir. Böylece mevcut akış kolaylıkla değiştireilebilir.

Detay »

Etkin Planlama ve Takip

Rıhtım Planı, Saha Planı ve Ekipman Planı rahatlıkla yapılabilir ve böylece kaynakların etkin yönetilmesi sağlanır.

Detaylar »

3D Liman İzleme

Liman izleme modülü ile, Üç boyutlu ortamda liman içinde gezinmek, limanın durumunu CANLI olarak izlemek mümkündür.

Detaylar »


Modüler Yapı

GullsEye Terminal İşletim Sistemi, modüler yapısı sayesinde yeni modüllerin ve fonksiyonların kolayklıkla eklenmesine, çıkarılmasına, akışların kolaylıkla değiştirilebilmesine imkan sağlar.


Tasarım

Tasarım modülü, üç boyutlu görsel bir ortamda, limanda bulunan

 • Platformların
 • İstif, Reefer, IMDG, OOG, CFS, Depo sahalarının
 • Katlı Otoparkların
 • Rıhtımların
 • Kapıların
 • Kantarların
 • Konteyner istif alanlarının

tasarımlarını yapmanızı sağlar, tasaırmlar XML olarak kaydedilebilir ve sonradan XML olarak içeri alınabilir. Ayrıca 2 Boyutlu bir ortamda "Gemi ve yaşam mahali"tasarımı yapmanızı sağlayacaktır.


Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri ilişkileri modülü,

 • Limanın birlikte çalıştığı acente, liner, firma ve taşeronların tanımlanmasına,
 • Müşteri taleplerinin elektronik ortamda etkin ve hızlı bir şekilde yönetilmesine,
 • Herbir talebin, belirli iş kuralları çerçevesinde kontrol edilip doğrulanmasına ve kullanıcıların yönlendirici mesajlar ile uyarılmasına,
 • CFS taleplerinde randevu sistemi ile çalışarak, CFS-Saha kapasitesine göre operasyonlarda çıkabilecek karışıklıkların önüne geçilmesine,
 • Taleplere bağlı operasyonların gerçekleşme bilgilerini müşterilerin sistemine göndererek entegrayona olanak verir.

Planlama

GullsEye Planlama Modülü ile liman kaynaklarının etkin yönetilmesi sağlanmaktadır.

Kaynak planlama;

 • Rıhtım planlama ile gemi yanaşma operayonlarını düzenleyerek rıhtımların etkin kullanılmasına,
 • Saha planlama ile konteynerlerin doğru istiflenmesini sağlayarak operasyonun hızlandırılmasına ve gereksiz elleçleme maaliyetlerinin ortadan kaldırılmasına,
 • Ekipman planlama ile ekipmanların etkin kullanılması sağlanarak maliyetlerin düşürülmesine, olanak verir.

Operasyon Planlama


Optimizasyon

GullsEye Optimizasyon Modülü, yapılan saha ve ekipman planlarına bağlı olarak

 • Sahaları en az aktarmalı şekilde istifleyecek, operasyonu en kısa sürede tamamlayacak, ekipmanları en etkin şekilde kullanacak tahliye ve yükleme operasyon iş sırasını belirler,
 • Konteyner kapı girişi sırasında konteyner en uygun pozisyonu saptar,
 • Verilmiş kapı çıkış talebine göre gelen kamyona yüklenecek en uygun konteyneri belirler.

Operasyon

GullsEye Operasyon Modülü, liman içerisinde gerçekleşen hizmetlere ait iş akışlarının görsel bir ortamda anlık olarak takip edilmesini ve yönetilmesini sağlar.

 • Operasyon başlatılabilir, duraklatılabilir ve sonlandırılabilir.
 • Operasyonun durumu, hangi aşamada olduğu gözlemlenebilir.
 • Kişi ve ekipmanlar üzerindeki işler görülebilir, gerektiğinde iş devri yapılabilir ve yeni iş emirleri gönderilebilir.
 • Operasyonun tüm aşamaları kayıt altına alınır.
 • Tüm operasyonları, el terminalleri ve dokunmatik ekranlar aracılığı ve kablosuz iletişim ile gerçekleyerek, personel ve departmanlar arasında iletişimi anında sağlayarak bilgi akışından kaynaklanan gecikmeler ve iş kayıpları ortadan kalkar.
 • Kantar ile entegre çalışarak yapılan tartımların otomasyonu sağlanır.
 • Kamyonların boş ve dolu tartımlarını iş emirleri ile yöneterek tahliye edilen yük ve konteynerlerin ağırlıklarını kullanıcı müdahelesi olmaksızın hesaplar.

Liman İzleme 3 Boyutlu ve CANLI

GullsEye Liman İzleme Modülü ile 3 Boyutlu ortamda liman içinde gezinmek, limanın durumunu canlı olarak izlemek mümkündür. GullsEye Liman İzleme Modülü ile;

 • Sahaların doluluk oranları, sahip olduğu konteynerler ve konteynerlerin 20-40'lık dolu-boş özeti,
 • Rıhtımların uzunlukları, rıhtımlara yanaşmış ve açıktaki gemiler,
 • Vinç, RTG, stackeri gibi ekipmanların genel özellikleri, elleçlediği konteynerler ve altlarındaki kamyon kuyrukları,
 • Kantardaki kamyon kuyrukları ve konteynerleri,
 • İstifte veya ekipman üzerinde olan konteynerlerin konteyner numarası, acente, firma, liner, ağırlık, doluluk, seal, tip tür, iso kod, konşimento, payload, hasar, imdg, oog, reefer, geliş gemi sefer rejim vb gibi özellikleri izlenebilir.

Tüm ekipmanlar liman izleme modülünde milimetrik hassasiyetle konumlandırılmıştır.

Çok gelişmiş filtreleme yetenekleri ile tüm liman, konteyner boyutu, türü, doluluk, hasar, taşma durumu, geldiği gemi, gideceği liman, firma, liner, rejim, konteyner numarası, konşimento, apırlık aralığı kriterlerine göre filtrelenebilir.


Ticaret

GullsEye Ticaret Modülü;

 • Müşterilere sunulan hizmetlerin tanımlanmasına,
 • Teklif ve sözleşmelerin yönetilmesine,
 • Hizmet faturalarının oluşturulmasına,
 • Faturaların muhasebe sistemine aktarılmasına olanak verir.

Yönetim

GullsEye Yönetim Modülü, izleme ve raporlama araçları sayesinde operasyonel ve mali veriler üzerinde kapsamlı kontrol sağlar.

 • Zengin raporlama seçenekleri ile kullanıcılar yetkileri dahilinde operasyonel ve mali bir çok rapora ulaşabilmektedir.
 • Mobil telefonlardan yönetici panellerini kullanabilirsiniz.
 • KPI Modülü ile verimlilik raporları; Hizmet karlılığı, Ekip karlılığı, Gemi karlılığı, Acente karlılığı gibi birçok bilgiye anında ulaşabilir ve takip edebilirsiniz.

Teknoloji

GullsEye Terminal İşletim Sistemi, görsel ve mimari olarak en ileri yazılım teknolojileri ile yapılandırılmış olup aşağıdaki teknolojileri barındırır:

 • 3d Modelleme alt yapısı,
 • Masaüstü uygulamalarında ve ekipmanlarda kullanılan dokunmatik terminallerde WPF ile zengin kullanıcı arayüz deneyimi,
 • WPF ile hızlı, esnek ve gelişmiş iş akış yönetimi,
 • .NET Compact Framework ile gelişmiş el terminal uygulama mimarisi,
 • WLAN ile kablosuz iletişim teknolojisi,
 • Servis yönelimli mimari,
 • Esnek ve güvenli uygulama altyapısı.